Compellent: Co umí storage systémy od Dellu

Tiering, fluid data, chargeback, thin provisioning. Dell si se svými storage systémy Compellent věří. Přinášíme popis toho, co všechno umí a v čem jsou zajímavé.

Dnes v Londýně odstartovalo Dell Storage Forum 2012, na kterém jsou k vidění storage technologie a systémy Dellu a jejich partnerů. Jedním z největších taháků Dellu jsou systémy Compellent, které si firma koupila jako „náhradu“ za 3PAR, jež získalo HP. Ondřej Bačina z českého zastoupení Dellu v článku vysvětluje, proč je pro společnost Compellent zajímavý a co umí.

Compellent: Výborná paměť firmy

Storage je zařízení určené pro malé, střední a větší podniky, které slouží k centrálnímu ukládání a správě dat, obsluhuje data všech aplikací, které společnost spravuje – jde tedy skutečně o nejdůležitější prvek IT infrastruktury.

Kvalita storage se dá rozepsat do několika parametrů. Prvním je kapacita – kolik se na storage vejde dat. Druhý parametr se týká výkonu, který se udává ve vstupně-výstupních operacích za sekundu, tzv. IOPS (Input Output Per Second). Výkon storage pak ovlivňuje rychlost obsluhy firemních činností (e-shop obslouží více zákazníků, továrna vyrobí více výrobků za minutu, cestovní kancelář odbaví více klientů). Třetím parametrem storage je dostupnost: pokud nebude storage dostupný, nebude fungovat drtivá většina činností ve firmě. Umíte si jistě představit, co se stane, když storage vypadne, dojde k jeho poškození, nebo rovnou ztrátě dat.

Klepněte pro větší obrázek
Model Compellent Storage Center.

Všechny parametry jsou však vykoupeny vysokou cenou. Dosáhnout kompromisu, kde jsou výborné funkce spojeny s nízkými náklady, se ve velké většině případů nepodaří. V reálném životě je to možné přirovnat třeba k dietě. Dietní strava nebude nikdy tak chutná, lahodně vonící a šťavnatá jako běžné jídlo, které nám chutná, ale které má mnohem více kalorií. Přirovnání je použito záměrně, protože Compellent je pro IT administrátory, IT ředitele a finanční ředitele taková dietní storage, která chutná. Alespoň podle našeho mínění.

Efektivita (tiering) a dostupnost (Business Continuity)

Solidní kapacitu a výkon má na svědomí technologie tiering. Tato technologie rozlišuje data dle četnosti přístupů. Podívejte se třeba do vaší e-mailové schránky: z celkového počtu mailů pracujete s naprostým minimem, velmi snadno se dostanete třeba pod 1 procento.

Tato analogie je v korelaci s čímkoliv, s čím se v IT pracuje – účetní systém s fakturami, e-shop se zbožím atd. Na drtivou většinu věcí se dá použít Paretovo pravidlo, známé taky jako pravidlo 80:20. V tomto případě 20 procent dat tvoří 80 procent výkonu storage. Compellent dokáže poznat často používaná data a umístí je na drahé, ale výkonné disky, oproti tomu málo používaná data umístí na levnější a velkokapacitní, ale pomalé disky. Toto vše dělá s nejlepší granularitou na trhu, až 512 kB. Nepřesunuje celé soubory, ale i jen části souborů, což je důležité hlavně pro databázové systémy, kdy celé účetnictví může být v jedné databázi, tudíž by logicky nebylo efektivní přesouvat jen jeden soubor.

Klepněte pro větší obrázek
Ukázka fungování funkce tiering.

Takto se přesouvá část databáze na rychlé disky a část je na pomalých, velkokapacitních discích. Tímto je Compellent schopen ušetřit firmě až 80 procent výdajů na storage díky tomu, že dokáže daleko lépe umisťovat data ve správný čas na správná místa. Tato technologie se nazývá fluid data. U třetího parametru – dostupnosti – se používá technologie snapshotů neboli snímků v čase. Tato technologie umožňuje uživateli zamrazit data k určitému času a pak, v případě problému, má možnost se vrátit k potřebnému časovému úseku.

Výhodou je, že toto zálohování se provádí na úrovni diskového pole, takže vytvoření a obnova jsou téměř okamžité, což vede ke zkracování doby „recovery time objective“ a „recovery point objective“. Jinými slovy, v případě problému zmenšujete objem dat, o která můžete přijít, a zkracujete dobu mezi výpadkem a opětovným nasazením do provozu.

Upgrade a generační obměna bez přerušení

Dalším důležitým momentem je situace, kdy je potřeba rozšířit nebo obměnit celý storage systém. Současní výrobci storage fungují výhradně v režimu, kdy nová technologie většinou znamená nákup nového storage systému. U některých výrobců jste schopni, do jisté míry, využít to, do čeho jste dosud investovali (disky, různé kabely a další). Občas se ale stane, že tento upgrade znamená kompletní výměnu všech součástek storage systému. Tak je tomu u většiny výrobců v této situaci, protože na úrovni pevných disků v současnosti dochází k migraci z FC konektivity na SAS 2.0. Tyto technologie však nejsou vzájemně kompatibilní, nutí tedy zákazníka k drastickým kompletním obměnám.

Klepněte pro větší obrázek
Ukázka fungování snapů.

Mohou nastat dvě varianty

Obměna komponent, ta je dost často spojena s výpadkem, který znamená finanční ztrátu v podobě nedostupnosti kritických byznys aplikací.

Obměna celého storage systému, ta je spojena s vysokými náklady, musí se v podstatě vše vyhodit; v USA se ustálil pojem Fork-Lift Upgrade (tedy upgrade vysokozdvižným vozíkem). Tato situace nastává ve chvíli, kdy vyprší záruka storage systému. Pak je společnost postavena před obnovu storage. Řešením je často prodloužení záruky – někteří výrobci umožňují natažení přes periodu pěti let. Například firmy, které nepotřebují takový výkon a stačí jim stávající kapacita, se mohou dostat do situace, že jim storage, který mají, vyhovuje ve všech parametrech a že jim opravdu stačí jen rozšířit záruku.

Klepněte pro větší obrázek
Ukázka možností funkce chargeback.

Problém ale bývá v tom, že od firem, které storage vyrobily, se nabídka na rozšíření záruky cenově příliš neliší od nabídky na nový systém. Motivují tak zákazníka k zakoupení storage s novými funkcemi apod. Zákazníka nicméně v tom případě čeká časově i cenově náročná migrace na nový systém. Oproti tomu Compellent zákazníka nenutí k výměně systému po uplynutí záruční doby, dokonce ani při přechodu na novou technologii. Vzhledem k tomu, že tento storage je založen na standardní x86 serverové platformě, má dobře vyřešené přidávání nových technologií a kombinaci s dalšími technologiemi – platí to i pro budoucí technologie. To umožňuje firmám obrovský finanční benefit.

Zaprvé úsporou nákladů při přechodu na novou technologii a zadruhé eliminací výpadku při přechodu na nový systém nebo novou technologii. Jak řekl Phil Soran, jeden ze zakladatelů Compellentu, na Storage Forum 2011: „Co může být větším důkazem toho, že děláme vše pro snížení nákladů našim zákazníkům, než to, že minulý týden náš úplně první zákazník z roku 2004 úspěšně integroval do svého systému SSD disky bez jediného výpadku? Zeptejte se konkurence, zda vám toto nabídne.

Jak rozdělit náklady na storage podle oddělení

Funkce chargeback je schopná převzít celkové náklady na storage a ty rozdělit na jednotlivá oddělení nebo produkty přesně podle toho, jakým způsobem oddělení nebo produkt storage využívá. To pak přinese obrovský benefit IT řediteli, když bude u finančního ředitele žádat o schválení financí na rozšíření storage. Nebude to jen o tom, že on potřebuje kapacitu pro „svou hračku“, jak to bývá často vnímáno. Díky této funkci prokáže jasně a transparentně, že kapacita, kterou je třeba dokoupit, není pro IT, ale i pro obchodní oddělení, marketing, vývoj a jiné. Vedoucím jednotlivých oddělení to umožňuje zvážit, zda je nutné data nadále uchovávat. Pokud ano a je potřeba rozšířit kapacitu, musejí pak převzít náklady na své oddělení, a tím transparentně zlepšit mezipodnikové účtování nákladů.

Klepněte pro větší obrázek
Persistend design vás nenutí k nákladným obměnám hardwaru.

Dále se dá funkce chargeback využít ve firmách, které vlastní menší společnosti – my sami jsme toho dobrým příkladem. Compellent umožňuje mít centrální úložiště v hlavní firmě a následně cenově velmi efektivně „nařezat“ storage pro dceřiné společnosti, těm pak fakturovat náklady spojené s reálnou spotřebou, takzvaně Pay-As-You-Go.

Přidělujte kapacitu na disku dynamicky

Další funkce, která umožní úspory nákladů, se nazývá thin provisioning. Technologie jako taková není na trhu neznámá, dnes je naopak velmi rozšířená, ovšem Compellent jde dál. Všechny jeho svazky jsou automaticky „thinprovisionovány“: takže kapacitu, kterou ve storage vytvoříte, nezačne storage automaticky blokovat, dokud do ní něco opravdu nenahrajete.

Funkce vychází z reálného používání a přináší obrovské úspory. Pokud startujete nějaký projekt, máte určitou představu, kolik asi v budoucnosti zabere místa v diskovém úložišti. Jenže – vzhledem k tomu, že jde o nový projekt – je tato představa pouze odhad, který se může velice výrazně lišit od skutečnosti.

Klepněte pro větší obrázek
Magický kvadrant storage systémů podle skupiny Gartner.

Jeden příklad za všechny – za storage administrátorem přijde vývojář aplikace s tím, že potřebuje 1 TB kapacity. Ten mu ji poskytne, jenže vývojář na ní teprve začíná pracovat, což může znamenat půlroční období, kdy bude využívat jen pár gigabytů z celé kapacity. Proč by tedy měl storage systém ukousnout 1 TB z kapacity, když pak ostatní projekty nemají možnost ho jakkoli využívat, a tím pádem se náklady vložené do primárního storage – které nejsou nikdy malé – naprosto nevyužívají.

Thin provisioning je technologie, která umožní dát vývojáři aplikace onen terabyte, který požadoval, ale storage kapacitu nealokuje, dokud není opravdu využitá. Zbylý volný prostor tak lze rozdat dalším subjektům. Jiný vývojář jiné aplikace může chtít 500 GB a může je dostat, i když první má slíbeno místo stejně velké, jako je celková kapacita, která je k dispozici. To znamená, že systém musí začít sledovat zaplnění jednotlivých svazků. Jde tedy o kvalitní management diskového pole, kde je tento problém ošetřen, a diskové pole posílá upozornění v průběhu zaplňování jednotlivých svazků.

A všichni dohromady udělají moc

Jednoduchost obsluhy vede k tomu, že není potřeba, aby se IT věnovalo většinu času administraci dat. Místo toho se může věnovat i věcem, které pomohou rozšířit oblast podnikání, zrychlit je a věnovat se strategickým, nikoli taktickým záležitostem.

Klepněte pro větší obrázek
Thin provisioning není jen na úrovní svazků, ale i při přechodu z konkurenční storage (thin import) nebo replikaci dat (thin replication) využívající deduplikaci a kompresi.

Zde získal Compellent několik ocenění za jednoduchost managementu a je to jedna z věcí, kterou současní uživatelé oceňují a chválí ve většině recenzí. Management je nutný, aby storage dokázala sama data automaticky třídit na základě reálných podkladů z měření. Je také důležitý pro správu volného místa, a to nejen kvůli thin provisioningu, ale i dalším procesům. Je nezbytný pro správné odhadování budoucnosti – budgetování. Compellent dovede pomoci tím, že dokonale předvídá: po určitém čase používání a získání dostatečných podkladů řekne na hodinu přesně, kdy dojde kapacita. Poslední fázi, plánování rozšiřování storage, zase pomáhá řešit zmiňovaná funkce chargeback.

Autor pracuje jako Enterprise Brand Manager v české pobočce společnosti Dell.

Diskuze (4) Další článek: Prohlédněte si nové ultrabooky HP na videu [CES 2012]

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,