EU schválila nařízení o čipech a nalije do této oblasti 43 miliard eur

Akt Evropské unie (EU) o čipech byl definitivně schválen zástupci členských států. Nařízení poskytuje finanční prostředky ve výši 43 miliard eur a posiluje pozici regionu na světovém trhu s polovodiči, informovala světová média.

Evropská rada ve svém prohlášení prozradila, že udělila konečný souhlas, který je poslední etapou v dlouhém rozhodovacím procesu bloku. Konečný dokument podepíše předseda Rady a jeho protějšek v Evropském parlamentu, který již vyjádřil svůj souhlas. Brzy poté vstoupí v platnost.

Ze 43 miliard eur, které se mají uvolnit prostřednictvím právních předpisů a souvisejícího programu, pochází 3,3 miliardy eur přímo z rozpočtu EU.

Nařízení původně nastínila Evropská komise v únoru 2022 a představuje pokus o stimulaci polovodičového průmyslu EU vytvořením podmínek pro domácí průmyslovou základnu. To zahrnuje přilákání investic, podporu výzkumu a to, co Evropská rada popisuje jako přípravu kontinentu na „případnou budoucí krizi v oblasti čipů“.

Konečným cílem je zdvojnásobit podíl regionu na světovém trhu s čipy z 10 % na 20 % do roku 2030 a snížit závislost na dovozu.

Snaha vybudovat výrobní kapacity v Evropě je důsledkem narušení dodavatelského řetězce dovážených výrobků, zejména z Číny, během pandemie Covid-19 a po ní a přetrvávajícího geopolitického napětí v souvislosti s dodávkami čipů.

Díky aktu o čipech se Evropa v rámci celosvětové soutěže v oblasti polovodičů dostane na přední místo. Již nyní vidíme jeho účinky: nové výrobní závody, nové investice, nové výzkumné projekty. Z dlouhodobého hlediska to rovněž přispěje k oživení našeho průmyslu a ke snížení naší závislosti na zahraničí,“ říká Héctor Gómez Hernández, španělský ministr průmyslu, obchodu a cestovního ruchu.

Akt o čipech investuje nejen do konkurenceschopnosti evropského polovodičového průmyslu, ale i do jeho diplomacie. Dělá to prostřednictvím posílení spolupráce se strategickými partnery a ochrany duševního vlastnictví a průmyslových zájmů před našimi rivaly. Tentokrát na evropské úrovni. Takto se Evropa stává významným hráčem v dnešní geopolitické realitě,“ domnívá se i hlavní vyjednavač politické skupiny Obnovme Evropu Bart Groothuis, poslanec EP.

Po podpisu předsedou Evropského parlamentu a předsedou Rady bude nařízení zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie a vstupuje v platnost třetím dnem po zveřejnění.

Rada rovněž přijala změnu nařízení o založení společných podniků Horizontu Evropa s cílem umožnit zakládání společných podniků v oblasti čipů.

Diskuze (99) Další článek: Návštěvnost největší odborné poradny Stack Overflow se propadá. Má ji zachránit OverflowAI

Témata článku: Hardware, Čipy, Evropská unie