Padla vláda. Co bude s podporou IT a Digitálním Českem?

Současná vláda rozjela projekty pro ozdravení eGovermentu a IT zakázek, začala s podporou ICT průmyslu a schválila Digitální Česko 2.0. Co s těmito projekty bude teď?

Jakmile se konečně začalo něco dít, padla vláda a budoucí směřování státní koncepce ICT a eGovermentu je poněkud nejisté. V současné situaci ještě není možné úplně říci, jak se další kroky vyvinou, hybatelé nových strategií se ale shodují – nastavená cesta by se neměla nijak zásadně měnit a mělo by se pokračovat v rozdělané práci.

V českých státních IT zakázkách se každý rok zbytečně utápí nemalé množství peněz a stejně tak podpora celého ICT průmyslu nebyla nejlepší. To se v průběhu posledních měsíců začalo měnit. Vláda odsouhlasila strategický dokument Digitální Česko 2.0, který s podporou IT počítá, a expremiér Petr Nečas vyzval Radu vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost k tomu (RVKIS), aby připravila novou koncepci vývoje ICT a eGovermentu.

Tyto kroky měly odstranit několik zásadních problémů. Jedním z největších je to, že se na různých ministerstvech a úřadech velice rychle mění ministři, náměstci, ředitelé odborů a další vysoce postavené osoby, pod jejichž pravomoci oblast ICT spadá. Sjednotit se měla i strategie nákupů hardwaru a softwaru, implementace systémů a podobně, aby se předešlo současnému resortismu, nespolupráci jednotlivých úřadů a nakupování těch samých věcí pořád dokola.

Padla vláda. A co teď?

Jenže se současnými vládními otřesy opět dochází k vyměňování důležitých lidí a opět není úplně jasné, zda se na první kroky naváže. „Ať už jde o dokument Digitální Česko 2.0, budování uceleného systému eGovermentu či obecně efektivitu veřejné správy a konkurenceschopnost ČR, jsou to oblasti, které by neměly být předmětem politického boje,“ snaží se apelovat česká ICT Unie zastupující řadu významných technologických firem.

V poslední době se skutečně shodu nehledě na politickou příslušnost dařilo nacházet. Zástupci ze státní správy se dokázali shodnout minimálně na zásadních bodech dalšího vývoje a političtí představitelé projevili alespoň nějaký zájem a podporu. „Podstatné je navázat na vše pozitivní, co se v posledních měsících nastartovalo, dále to rozvinout a uvést do praxe,“ vzkazuje prezident ICT Unie Svatoslav Novák.

Digitální agenda České republiky byla v poslední době rozdělena na 2 části. Ta, pod kterou spadá ICT průmysl a konkurenceschopnost, má na starost ministerstvo průmyslu a obchodu a zmiňovaná Rada vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost, a záležitosti eGovermentu by mělo řídit ministerstvo vnitra.

Shoda kolem významné koordinační a řídící role RVKIS pro oblast ICT průmyslu panuje podle oslovených odborníků a zainteresovaných osob i nadále. „V oblasti konkurenceschopnosti by Rada měla i nadále řídit a koordinovat veškeré aktivity, které spadají do oblasti ICT a konkurenceschopnosti České republiky,“ říká pro Connect.cz člen řídícího výboru RVKIS Miroslav Krejčík (ČSSD). „A nejde jen o samotné ministerstvo průmyslu a obchodu, vliv by měl být uplatněn také na další ministerstva.“

Právě ČSSD může s velkou pravděpodobností vyhrát příští regulérní volby a Krejčík by v tom případě byl jednou ze zásadních osobností, která by s digitální agendou v Česku hýbala. V kuloárech se sice objevují náznaky toho, že budoucí vláda bude chtít záležitosti informatiky sjednotit pod jeden úřad, prozatím to ale vypadá na zachování současného řádu.

Konečně fungovat podle zákona

Ministerstvo průmyslu a obchodu by tak i nadále mělo koordinovat ICT průmysl a pod vnitro by stále patřil eGoverment. Jeho fungování by se ale mělo zásadně vylepšit. „Stávající vedení ministerstva vnitra dlouhodobě nevykonává povinnosti na tomto úseku dostatečně,“ myslí si Krejčík. „Přestože existuje zákon o informačních systémech veřejné správy, který ministerstvu svěřuje významné kompetence, práva a povinnosti, v praxi se tak důsledně neděje.“ Výsledkem je tak zmiňovaná neprovázanost jednotlivých státních elektronických služeb a izolovanost jednotlivých úřadů.

Vnitro by tak mělo být jediným ministerstvem stojícím za koordinací elektronizace státní správy, mělo by se ale chovat podle uloženého zákona. Miroslav Krejčík zároveň mluví o jeho novelizaci tak, aby přesně definoval, kdo bude moci ICT projekty za veřejné peníze budovat, bude moci definovat standardy a zároveň se stanoví i sankce. „Nejde tedy o přesun kompetencí, ty už na vnitru jsou. Jen se bohužel nedodržují,“ doplňuje Krejčík.

Také ICT Unie souhlasí s tím, že rozdělení agendy pod průmysl a vnitro je v pořádku. Objevují se však i názory, že by mělo existovat jedno místo, které vše bude řídit. „Za nejvhodnější řešení považuji sjednocení digitální agendy pod jediné ministerstvo – ideální ministerstvo průmyslu a obchodu,“ říká pro Connect.cz výkonný šéf Seznamu Michal Feix. Nicméně i on souhlasí s tím, že současné rozdělení je rozumné. I z toho důvodu, že už jsou na obou úřadech vybudovány struktury a při rozdělané práci nemá smysl s danou agendou začínat znovu a jinde.

To, zda ICT průmysl a eGoverment získá podporu ze strany nové úřednické vlády, prozatím není jasné. Pokud se však příští rok dostanou do vlády sociální demokraté, je podle informací Connect.cz silná orientace na tuto oblast na pořadu dne a věci by se mohly zlepšit.

Diskuze (28) Další článek: Windows 8.1: Rychlá videoprohlídka [Build 2013]

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,