Tlačítko +1: jak ho využít ve webové analytice

Pro běžného uživatele je tlačítko +1 možností, jak přátelům doporučit nějaké místo na webu. Pro provozovatele webů se ale stává mnohem cenějším nástrojem.

Přestože po velkolepém nástupu sociální síť Google+ zažívá v současnosti zvolnění tempa přírůstku nových uživatelů, některé její implementace mohou být užitečné nejen pro koncové uživatele. Google+ jako odpověď na dominující službu Facebook se právě u konkurenta implicitně inspirovala při tvorbě interaktivního tlačítka, které se u obou sítí brzo stalo symbolem každé z nich. Přestože obě tlačítka vypadají rozdílně, jejich základní princip zůstává stejný – sdílení tím nejjednodušším možným způsobem.

Místo lajku +1

Google definuje tlačítko +1 jako funkci, která umožňuje uživatelům objevovat a sdílet relevantní internetový obsah od a s lidmi, které znají a důvěřují jim. Může se jednat o různorodý obsah po celém internetu, včetně výsledků Google vyhledávače, webových stránek, či internetových reklam.

Klepněte pro větší obrázek
Tlačítko +1 najdete vedle obdobných prvků jiných sociálních sítí i na Živě.cz

Jakmile návštěvník „klikne“ na jakýkoli odkaz +1, tak se tento obsah zobrazí na jeho profilu sociální sítě Google+ a současně je tento klik zaznamenán na webových stránkách, z nichž byl tento obsah sdílen. Zjednodušeně můžeme konstatovat, že se jedná o jakési doporučení jakéhokoli internetového obsahu, který návštěvník považuje za hodnotný a chcete se o něj podělit se svými kontakty, respektive sociálními kruhy.

+1 a využití v SEO

Tlačítko +1 prošlo od uvedení v loňském roce několika změnami a i v současnosti se jedná o často skloňovanou problematiku v kontextu webové analytiky. Především v rámci hodnocení vlivu +1 na výsledky vyhledávání se různí.

Podobně jako tlačítko To se mi líbí od služby Facebook, tak i Google umožňuje bezplatné umístění tlačítka +1 na vlastní webové stránky. Tato skutečnost správci či majiteli webu umožňuje sledovat, který obsah byl nejvíce sdílen, který dostal nejvíce pozitivních doporučení a v neposlední řadě z jaké sociální sítě byl sdílen. Na základě těchto informací je následná optimalizace webu snadnější. Google v současnosti umožnuje správu metrik ve dvou na sobě nezávislých nástrojích a to v tzv. Nástrojích pro webmastery a v rámci Google Analytics.

Kdo a jak kliká

V rámci Nástrojů pro webmastery jsou k dispozici tři druhy metrik. Jedná se o vliv na vyhledávání, publikum a aktivitu. Google popisuje první z nich tak, že vliv hodnocení +1 na vyhledávání uvádí přesné údaje o vlivu hodnocení tlačítka +1 na výkon zkoumaného webu ve výsledcích vyhledávání. Funkce uvádí stránky webu, které zaznamenaly nejvíce zobrazení s poznámkou +1, a poskytuje informace o vlivu poznámek +1 na míru prokliku (CTR). Lze tak například porovnat míru prokliku (CTR) zobrazených výsledků vyhledávání, kterým uživatelé dali +1, a obecnou míru prokliku všech zobrazení. Metriky nabízejí filtraci dle různých možností. Řazení webových stránek lze pak například nastavit dle všech prokliků, všech zobrazení aj.

Metrika týkající se publika obsahuje souhrnné informace o uživatelích, kteří dali vašim stránkám +1, včetně celkového počtu unikátních uživatelů, jejich polohy a základních demografických ukazatelů. Pro zvýšení ochrany soukromí a osobních údajů nejsou celkové údaje o poloze, pohlaví a věku zobrazeny, dokud nebude konkrétnímu obsahu uděleno minimální množství kliků +1.

Klepněte pro větší obrázek
Uživatelské rozhraní pro webmastery

Třetí a prozatím poslední z nabízených metrik je aktivita. Ta je na Googlu definovaná jako celkový počet případů, kdy dal někdo stránkám uživatele +1 za různé časové období. Tato metrika umožňuje rozlišit, zda bylo na tlačítko +1 kliknuto na uživatelových, nebo jiných webových stránkách (např. i v rámci výsledků Google vyhledávače).

Jak se chová „pluskující“ návštěvník

Za pomocí pluginu sociálních sítí lze provádět správu v rámci Google Analytics.Pro sledování a analýzu aktivity tlačítka +1, ke kterým dochází na webových stránkách uživatele, nejsou nutné žádné úpravy nastavení. Avšak pokud chce uživatel měřit interakce i z jiných zdrojů, jako například ze služeb Facebook či Twitter, je nutné upravit měřící kód. Podobně jako v nástrojích pro webmastery i v Google Analytics jsou k dispozici metriky usnadňující analýzu aktivit spojených se sociálními sítěmi. Ke všem třem metrikám je nutné se proklikat skrze odkazy na levé kartě v Google Analytics: Návštěvníci à Sociální sítě.

První metrika se týká aktivity. Můžeme tu zjistit různé aspekty související s aktivitou a návštěvností na webových stránkách. Lze například porovnávat průměrnou dobu na webu, počet stránek zobrazených během návštěvy či míru okamžitého opuštění stránek atd. Velmi zajímavý aspekt je bezesporu možnost komparace metrik pro všechny kombinace zdrojových sociálních sítí. To umožnuje srovnání, zda návštěvy, které zahrnovaly kliknutí na tlačítko +1, měly delší průměrnou dobu na webových stánkách než návštěvy, které zahrnovaly akci Odeslat od služby Facebook.

Klepněte pro větší obrázek
Ukázka pluginu sociálních sítí v Google Analytics

Druhou z nabízených metrik je tzv. akce. Ta umožňuje srovnávat počet akcí v sociálních sítích jako právě kliknutí na tlačítko +1, či To se mi líbí u všech zdrojových sociálních sítí a kombinací zdrojových sociálních sítí a akcí v sociálních sítích. Tato metrika tedy ukáže, jaký typ interakcí související se sociálními sítěmi je na webových stránkách provozován.

Poslední z výčtu je metrika stránky, která napomáhá při analýze počtu a charakteru interakcí na jednotlivých webových stánkách. Stejně jako u dvou předchozích funkcí lze data sledovat podle zdrojové sociální sítě nebo podle kombinace zdrojové sociální sítě a akce v sociální síti. V praxi tak lze snadno zkoumat, které stránky na webu uživatele vyvolaly nejvíce akcí služby Facebook, Google+, Twitter a dalších.

Kolik vám vydělají sociální sítě

Google Analytics před pár týdny (20. 3. 2012) spustil nástroj pro měření účinnosti sociálních sítí. Tato novinka by měla být schopná měřit nejen vliv sociálních sítí na návštěvnost webových stránek, ale rovněž míru uskutečněných konverzí, či asistovaných konverzí a jejich finanční přínos. Tento nástroj tedy dokáže přesněji odhalit, které sociální sítě jsou pro uživatele nejvíce a nejméně využívány, což jsou podstatné informace pro následnou optimalizaci a vytvoření efektivnější strategie v rámci marketingu sociálních médií.

Klepněte pro větší obrázek
Metrika odkazů ze sociálních sítí pro analýzu účinnosti sociálních médií (Google Analytics)

Většinu novinek shrnuje Overview Report, který dokáže odhalit, za jaké konverze můžou sociální sítě přímo a na kterých měly jen asistenční podíl. Conversion Report přináší detailní informace o tom, které sociální sítě přinášejí konverze a o jaký typ se jedná, což se podobá nástroji Source Report, který zobrazuje aktivitu návštěvníků webu, filtrovaných dle toho, z jaké sociální sítě přišli.

Pro detailnější analýzu o využití interakčních tlačítek (To se mi líbí, +1…) je ale vhodné použít výše popsaný Social Plugin.

Tlačítko +1 bude spolu s rozšiřující se sítí Google+ nabývat na významu a poskytne cenné informace provozovatelům webů. Ostatně se sílící oblibou sociálních sítí lze očekávat, že budou vyvíjeny nástroje pro měření rozličných metrik a interakcí souvisejících s těmito službami.

Váš názor Další článek: Šest SSD přes integrovaný řadič SATA? Intel porazí papírově lepší AMD

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , ,