Vleklý soudní spor Nintenda je u konce. Svými ovladači Wii neporušilo patent

Názory k článku

Victor CZ  |  22. 01. 2020 22:02  |  Android Chrome 79.0

Bar­ba­ra Glyn­no­vá pří­mo řek­la: v pa­ten­to­vé do­ku­men­ta­ci iLi­fe exis­tu­jí jen abs­trakt­ní vi­ze, ne kon­krét­ní tech­no­lo­gie a ty ne­mo­hou být po­u­ži­ty ja­ko plat­ný ar­gu­ment. Výborně , veškeré patenty které nebudou podrobně popisovat konkrétní technologii jsou tím pádem právně nevymahatelné ....Doufám že v Číně slyší .

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědi (2)Zavřít odpovědi  |  Odpovědět
Zasílat názory e-mailem: Zasílat názory Můj názor