Chcete být úspěšní? Zvládněte umění prezentace – bude se vám hodit v každodenním životě

Prezentujeme stále. Svou práci a výsledky kolegům a nadřízeným, doma zase například představu o stráveném víkendu či dovolené. Ne každému je ale dáno přirozeně vystupovat před lidmi a účinně představovat své záměry. Dobrou zprávou je, že prezentování se naučit dá. Je třeba si osvojit několik základních principů, a především získat praxi. Nejúčelnější formou je absolvovat školení, kde získáte potřebné znalosti, a zkušení lektoři poradí, na čem byste měli zapracovat. Deset cenných rad pro úspěšné zvládnutí prezentace nabízí Jan Dvořák, výkonný ředitel Počítačové školy Gopas.

Ujasněte si, komu a proč prezentujete

Přizpůsobte se publiku. Prezentujete pro něj, ne pro sebe. Cílem prezentace je zaujmout posluchače a podat své téma tak, aby si z něj co nejvíce odnesli, ne prezentovat to, jaký jste odborník.

Sepište si scénář

Většina prezentací vytvářených v programech typu PowerPoint trpí společnou nectností – jde o snůšku faktů řazených za sebe, bez jakéhokoli rytmu, dynamiky a závěru. Proto si nejprve sestavte osnovu. Myslete na gradaci - začněte méně důležitými věcmi a skončete tím nejpodstatnějším. Ale pozor – na začátku záleží!

Důležitý začátek

Aniž byste si to uvědomili, začátek a konec prezentace rozhodují o výsledku prezentace. Zaujměte během prvních 30 sekund, jinak vám publikum nebude věnovat takovou pozornost. Vtáhněte je dobře mířenou otázkou, uvedením něčeho překvapivého, nebo osobním příběhem. Na závěr přidejte krátké shrnutí.

Nezahlťte posluchače

Zobrazte vždy jen to, o čem chcete právě mluvit – posluchači budou přirozeně číst vše, co jim promítnete. Zbytečně nezatěžujte dlouhými texty. Publikum pak čte a neposlouchá.

Myslete na čas

Hlídejte si čas. Pečlivě rozvrhněte, kdy co říci. Pokud nejste zkušený prezentátor, zkuste si prezentaci „nanečisto“ předem - zjistíte, jak si vystačíte s časem, a můžete se rozhodnout, kde krátit. Zařaďte jen takový počet snímků, který stihnete probrat. Nezapomeňte si nechat prostor na případné dotazy.

Mluvte výrazně a zřetelně

Prezentujte, jako hovoříte s přáteli, nikoli jako když čtete z poznámek. Mluvte nahlas a pracujte s tónem hlasu, mezi zásadními sděleními dělejte krátké pauzy. Strohý mechanický projev nefunguje, stejně jako rozmáchlá teatrálnost plná dramatických gest, která odvádí pozornost od obsahu sdělení. Ne každý hned zvládne sympatický přirozený projev, ale většina jej zvládne nacvičit.

Věnujte pozornost designu

PowerPoint a jiné prezentační nástroje nabízejí nepřeberné množství možností, jak dodat prezentacím na pestrosti. Mizející, blikající a otáčející se texty ale prezentaci na poutavosti nepřidají. Držte se toho, že méně je někdy více. Pro texty používejte jednoduché a snadno čitelné fonty (například Arial, Helvetica nebo Calibri). Dekorativní řezy písma používejte výjimečně pro nadpisy, a pouze pokud jsou dobře čitelné. Používejte tmavý text na světlý podklad. Pokud musíte využít tmavý podklad (například pokud je to standardní template firmy), zvolte velmi světlou barvu a o 2-3 body větší velikost písma. Jednoduchou strukturou se vyhnete zmatku. Stačí nadpis, pár bodů, maximálně obrázek nebo graf - nepřehledné snímky vedou ke ztrátě pozornosti posluchačů.

Naučte se využívat technické prostředky

Málo platné – žijeme ve vizuální době. Skvělý řečník sice zaujme, ale to samo o sobě nestačí. A pokud se během prezentace potýkáte s tím, co by vám mělo pomoci, sebelepší obsah posluchači prostě nevnímají. „Prezentační nástroje je poměrně jednoduché zvládnout, ale rychlé a efektivní ovládnutí prezentačních technik i nástrojů zajistí nejlépe školení v interakci s živými posluchači a lektorem, který umí obsah kurzu přizpůsobit konkrétním potřebám účastníků kurzu,“ informuje Jan Dvořák a na závěr dodává: „Vedle tradičních kurzů nabízíme i novinky na poli prezentování – například stále populárnější prezentační technologii PREZI, která oproti standardně používanému systému řady snímků prezentace nabízí více možností, například vytváření celého obsahu na jedné ploše v myšlenkové mapě.“

Další článek: Pojďme programovat elektroniku: Vyzkoušíme ultrazvukový dálkoměr, detektor pohybu, deště a další kouzla

Témata článku: